LIT32426CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 214/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtového schodku státního rozpočtu ČR na rok 2009

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxaný schodek státního rozpočtu na rok 2009 bude do výše 23 600 605 000 Kč vypořádán zvýšením stavu státních dluhopisů, k čemuž je nutné vydat zvláštní zákoxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxích aktiv, a to zvýšením o 1 323 639 000 Kč.
Předložený návrh zákona je zpracován v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxmu nebo na základě zvláštního zákona, který pověřuje ministerstvo vydat státní dluhopisy nebo mu vydání státních dluhopisů umožňuje. Zvláštní zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxván v Senátu Parlamentu České republiky, musí být zákon o státním dluhopisovém programu projednáván samostatně, neboť jeho schválení Senátem podléhxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxátním rozpočtu České republiky na rok 2009, je technického charakteru a jeho vydání je ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxný zákon není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, ani s akty práva Evropské unie a je v souladu s ústavním pořádkem Českx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xx x xxx xxx xxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x kapitole Státní dluh na běžný rok a jsou každoročně předmětem schvalování zákona o státním rozpočtu. Výdaje dluhové služby včetně navrhovaného progrxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxubliky, žádné další hospodářské a finanční dosahy.
Návrh tohoto zákona svým charakterem nepodléhá zpracování dopadů RIA. Jedná se o zákon technickýx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxí části rozpočtovaného schodku v roce 2009 státními dluhopisy s dobou splatnosti delší než 1 rok, je snaha o vyhnutí se refinančnímu riziku státu a získáxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxytí krátkodobými dluhopisy byl vysoký, v případě poruchy na finančním trhu by stát byl vystaven značnému riziku, kdy trh nebude akceptovat refinancovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx od počátku roku 2009 o zákonné povolení vydávat dluhopisy s dobou splatnosti delší než 1 rok.
Státní dluhopisový program je navržen v souladu se zákonex x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxné druhy dluhopisů a určovat jejich emisní podmínky, tj. i stanovovat doby splatnosti jednotlivých emisí. Navrhovaný státní dluhopisový program umoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxdku a v návaznosti na dluhovou a emisní strategii.
Vydání státních dluhopisů podle zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 se navrhuje do xxxx xx xxx xxx xxx xxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx stanovených splatností u předchozích dluhopisových programů do jednoho časového období. Zároveň umožňuje vydávat dluhopisy v plné šíři standardizxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
x x x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xby Ministerstvo financí mohlo již v roce 2009 vydat tyto státní dluhopisy s dobou splatnosti delší než 1 rok.
V Praze dne 12. ledna 2009
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR