LIT220794CZ

JUD Použije se § 192 odst. 2 ZOK ohledně obecné nutnosti podat protest na usnesení valné hromady s.r.o. přijaté per rollam?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
Judikatura (1)
xxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxchního soudu v Praze ze dne 19. října 2017, sp. zn. 7 Cmo 31/2017, vyplývá, že se § 192 odst. 2 ZOK ohledně obecné nutnosti podat protest na usnesení valné hxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxllam
, není podmínkami § 192 odst. 2 ZOK omezen.
Vrchní soud v Praze k tomu doslova uvedl: „
Ze zákonné úpravy, lze dle odvolacího soudu dovodit, že povinxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxdě, že valná hromada rozhoduje při jednání, kdy má společník současně povinnost požádat o jeho zaznamenání v zápisu z jejího jednání (§ 188 odst. 3 a § 189 xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxele není proto důvodná
.“
---------------
INFORMACE O DOKUMENTU
Typ obchodní
korporace
, pro kterou je příspěvek aplikovatelný:
spolexxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x
x xxxx x xxxx x xxxx x xxx xx xxxní od 14. 1. 2017
Související judikatura:
Související otázky v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
Klíčová slova:
valná hromada, usnesení, protest,
per rollam
Pramen dokxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx
xxxxxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx