LIT220769CZ

JUD Způsobuje chybějící podpis advokáta na uzávěře dokumentu neúčinnost prohlášení o pravosti podpisu nahrazujícího úřední ověření podpisu?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (16)
Judikatura (1)
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxOVĚĎ:
Ne
Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. března 2019, sp. zn. 27 Cdo 4808/2017, vyplývá, že chybějící podpis advokáta na uzávěře dokumentu neúčxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxního podílu podle právní úpravy účinné před 1. 1. 2014 z hlediska dodržení předepsané formy s úředně ověřeným podpisem, kdy toto úředně ověření bylo nahxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xsnesení představenstva České advokátní komory č. 4/2006.
Nejvyšší soud k tomu doslova uvedl: „
Podstatné náležitosti prohlášení o pravosti podpisu xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pevné spojení všech listů listiny, na níž je zachycen právní úkon; jeho smyslem a účelem je zamezení jejich záměny (nikoli ověření identity účastníků pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xyly podpisy na smlouvě řádně ověřeny. … Dovolatel v projednávané věci netvrdil, že došlo k záměně listů smlouvy, že smlouva, kterou podepsal, byla jinéxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxla poškozená. Nezaměnitelnost stran listiny tedy byla zajištěna samotnou uzávěrou a razítkem advokátky; tím byl naplněn i účel čl. 6 odst. 1 usnesení o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxtelný:
veřejná obchodní společnost
komanditní společnost
společnost s ručením omezeným
akciová společnost
družstvo
Typ procexx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x
x xx x xxx x xxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxedpisy:
Související judikatura:
Související otázky x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
Klíčová slova:
úřední ověřenx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx
xxxxxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx