LIT220733CZ

JUD Může "návrh usnesení valné hromady" uvedený v pozvánce podle § 184 odst. 1 ZOK odkazovat na přílohu, která bude součástí pozvánky?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (1)
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx
Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, vztahujícího se k výkladu právní úpravy a.s., vyplývá, že „návrh usnesení vxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx uvedl: „
Je-li přitom navrhovaná změna stanov rozsáhlá, lze (zpravidla pro přehlednost) text změny stanov pojmout do samostatné přílohy, jež bude souxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxná hromada účetní závěrku či smlouvu o výkonu funkce, musí být účetní závěrka či schvalovaná smlouva součástí návrhu usnesení, přičemž je lze – zejména xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxou dle našeho názoru obdobně použitelné i při výkladu § 184 odst. 1 ZOK.
---------------
INFORMACE O DOKUMENTU
Typ obchodní
korporace
, pro ktxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxnovení ZOK
§ 184 ve znění od 14. 1. 2017
Související judikatura:
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
Klíčová slova:
valná hromada, pozvánka
Pramen dokumentu:
Praktický manuál k ZOK
Autoři dokumentu:
xxxx
xxxxxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty