LIT220726CZ

JUD Rozumí se "návrhem usnesení valné hromady" uvedeným v pozvánce podle § 184 odst. 1 ZOK návrh v takové podobě, aby o něm mohlo být bez dalšího hlasováno?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (1)
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
ODPOVĚĎ:
Ano
Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, vztahujícího se k právní úpravě a.s., vyplývá, že se „návxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Nejvyšší soud k tomu doslova uvedl: „
Za tím účelem vyžaduje ustanovení § 407 odst. 1 písm. f) z. o. k., aby pozvánka na jednání valné hromady obsahovala (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxa odst. 3 obch. zák. a důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 29 Cdo 4814/2015). Návrh usnesení musí být uveden zásadně v takové podobxx xxx x xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxný právní závěr bez výjimek uvádí i např. Lasák, J.; Pokorná, J.; Čáp, Z.; Doležil, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Praha: Wolters Klxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxli dalších úprav.
Tyto závěry jsou dle našeho názoru obdobně použitelné i při výkladu § 184 odst. 1 ZOK.
---------------
INFORMACE O DOKUMENTU
xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxace:
existence
Vztah k ustanovení ZOK
§ 184 ve znění od 14. 1. 2017
Související judikatura:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
Klíčová slova:
pozvánka, valná hromada
Pramen dokumentu:
Praktický manuál x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx
xxxxxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty