LIT220721CZ

JUD Jde o "záležitost neuvedenou v pozvánce", pokud je do přijatého usnesení o odvolání člena orgánu z funkce pro porušení povinnosti při výkonu funkce podle § 173 odst. 1 písm. c) ZOK doplněn případ porušení neuvedený v pozvánce?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (1)
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xodle § 173 odst. 1 písm. c) ZOK doplněn případ porušení neuvedený v pozvánce?
ODPOVĚĎ:
Ne
Z usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. prosince 2018, xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxti při výkonu funkce podle § 173 odst. 1 písm. c) ZOK doplněn případ porušení neuvedený v pozvánce, pak o „záležitost neuvedenou v pozvánce“ ve smyslu § 1xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxbyl podán protest v plném rozsahu.
V projednávaném případě bylo v pozvánce v rámci pořadu jednání uvedeno rozhodnutí o odvolání určité osoby z funkce jxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xaplněný), nýbrž i z důvodu, že měl s.r.o. způsobit škodu ve výši 150 000 Kč tím, že jako jednatele převedl uvedenou částku z bankovního účtu s.r.o. na účet xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxeno: „
Důvodnou neshledal námitku navrhovatele, že tento druhý důvod pro odvolání z funkce jednatele nebyl uveden v pozvánce na valnou hromadu, neboť pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxí a text návrhu usnesení, jež mají být přijaty - naplněny byly. Jednání valné hromady oproti pořadu uvedeného v pozvánce rozšířeno nebylo
.“
---------xxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxsu životního cyklu obchodní korporace:
existence
Vztah k ustanovení ZOK
§ 185 ve znění od 14. 1. 2017
Související judikatura:
xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxntu:
Ivan
Chalupa
David
Reiterman
Zpět na text

Související dokumenty