LIT220712CZ

JUD Může se společník dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud protest podal, ale protest nebyl zapsán proto, že o to společník na valné hromadě nepožádal?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (1)
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxadě nepožádal?
ODPOVĚĎ:
Ne
Z usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. prosince 2018, sp. zn. 14 Cmo 42/2017, vyplývá, že se společník nemůže dovolxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxud v Praze k tomu doslova uvedl: „
Podání protestu je tedy neopominutelnou podmínkou pro úspěšné dovolání se neplatnosti rozhodnutí valné hromady, v přxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxolečník o to nepožádal, nemůže být takový společník s žalobou o určení neplatnosti rozhodnutí valné hromady u soudu úspěšný.
---------------
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx cyklu obchodní korporace:
existence
Vztah k ustanovení ZOK
§ 189, § 192 ve znění od 14. 1. 2017
Související judikatura:
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxé hromady, neplatnost, společník, protest
Pramen dokumentu:
Praktický manuál k ZOK
Autoři dokumentu:
Ivan
Chalupa
David
Reitermxx