LIT220708CZ

JUD Jak definovat "internetové stránky"?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (14)
Judikatura (1)
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xinternetové stránky“ v množném čísle je třeba rozumět souhrn vícero webových stránek dohromady tvořících určitou webovou prezentaci, a to oproti pojxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, že pojmy internetová (či též webová) stránka ani internetové (či též webové) stránky nejsou žádným právním předpisem definovány. Odvolací soud spráxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxrazy „web site“ (internetové stránky jakožto souhrn jednotlivých webových stránek sjednocených pod určitou doménou) a „web page“ (internetová stráxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxi zákonné definice uvedených pojmů značné množství právních předpisů tyto výrazy používá. Výraz v množném čísle (internetové stránky) je obsažen napxx x x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxchodních korporacích, § 24 odst. 8 zákona č. 234/2014, o státní službě, § 31 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnoxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx., občanský soudní řád, § 7 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nebo v § 195 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
Používání těxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxí jedna konkrétní webová stránka, zatímco pojmem internetové stránky v množném čísle je třeba rozumět souhrn vícero webových stránek dohromady tvoříxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x x x xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxém čísle, a nikoliv v jednotném čísle, jak je uvedeno v citovaném usnesení.
---------------
INFORMACE O DOKUMENTU
Typ obchodní
korporace
, pxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxečnost
xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x
x xx x xxx x xxx x xxxx x xxxx § 358, § 362, § 379, § 406, § 407, § 425, § 436, § 562, § 636 ve znění od 14. 1. 2017
Související judikatura:
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
Klíčová slova:
internetové stránky
Pramen dokumentu:
Praktický xxxxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx
xxxxxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx