LIT220696CZ

ODKAZ Podle kterého "zvláštního právního předpisu" je vydávána "výzva ke splnění vymáhané povinnosti" ve smyslu § 127 odst. 1 písm. c) ZOK?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxx
---------------
INFORMACE O DOKUMENTU
Typ obchodní
korporace
, pro kterou je příspěvek aplikovatelný:
komanditxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x
x xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxcí předpisy:
Klíčová slova:
exekuce
Pramen dokumentu:
Praktický manuál k ZOK
Autoři dokumentu:
Ivan
Chalupa
x
xxxxx
xxxxxxxxx