Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (2)

LIT220686CZ ODKAZ O jaký jde zákon v případě "zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu"?

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
x xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxENTU
Typ obchodní
korporace
, pro kterou je příspěvek aplikovatelný:
akciová společnost
Typ procesu životního cyklu obchodní korporace:
x
xxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x
x xx xx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
x
xxxitálový trh
Pramen dokumentu:
Praktický manuál k ZOK
Autoři dokumentu:
Ivan
Chalupa
David
Reiterman