LIT220686CZ

ODKAZ O jaký jde zákon v případě "zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu"?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxENTU
Typ obchodní
korporace
, pro kterou je příspěvek aplikovatelný:
akciová společnost
Typ procesu životního cyklu obchodní korporace:
x
xxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x
x xx xx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
x
xxxitálový trh
Pramen dokumentu:
Praktický manuál k ZOK
Autoři dokumentu:
Ivan
Chalupa
David
Reiterman
Zpět na text

Související dokumenty