Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (3)
Judikatura (1)

LIT220631CZ JUD Je řízení o vyloučení společníka z s.r.o. soudem sporným řízením (anebo řízením o některých otázkách týkajících se právnických osob podle § 85 a násl. ZŘS)?

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx x xxxx. ZŘS)?
ODPOVĚĎ:
Ano
Z rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 10. 2018, sp. zn. 14 Cmo 5/2018, vyplývá, že řízení o vyloučení společníka z s.r.o. jx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxx
xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxe právní úpravy platné od 1. 1. 2014 řízení o vyloučení společníka ze společnosti s ručením omezeným je řízením podřaditelným pod § 9 odst. 2 písm. e) OSŘ a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
x
xxx------------
INFORMACE O DOKUMENTU
Typ obchodní
korporace
, pro kterou je příspěvek aplikovatelný:
společnost s ručením omezeným
Tyx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x
x xxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Související judikatura:
Související otázky v rámcx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxx
společník, vyloučení, sporné řízení
Pramen dokumentu:
Praktický manuál k ZOK
Autoři dokumentu:
Ivan
Chalupa
David
Reiterman