LIT220620CZ

JUD Znamená věta obsažená v § 117 odst. 1 ZOK, že "jinak se k této výpovědi nepřihlíží", prekluzi práva?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (1)
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xne 21. listopadu 2018, sp. zn. 29 Cdo 5943/2016, vyplývá, že věta obsažená v § 5 odst. 2 ZOK, že „k později uplatněnému právu se nepřihlíží“, znamená preklxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxkon o obchodních korporacích na mnoha místech. Jakkoliv důvodová zpráva naznačuje, že ve všech těchto situacích jde o právní jednání zdánlivá (srov. dxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x x xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x4 z. o. k. dokonce toliko dočasnou neúčinnost určitého ujednání.
Domníváme se, že výše uvedený závěr je obdobně použitelný i při výkladu § 117 odst. 1 Zxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxst
Typ procesu životního cyklu obchodní korporace:
existence
Vztah k ustanovení ZOK
§ 117 ve znění od 14. 1. 2017
Související judikatuxxx
xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxký manuál k ZOK
Autoři dokumentu:
Ivan
xxxxxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty