LIT220618CZ

JUD Znamená věta obsažená v § 85 odst. 3 ZOK, že "k později uplatněnému právu se nepřihlíží", prekluzi práva?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (1)
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdu ze dne 21. listopadu 2018, sp. zn. 29 Cdo 5943/2016, vyplývá, že věta obsažená v § 5 odst. 2 ZOK, že „k později uplatněnému právu se nepřihlíží“, znamená xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxík i zákon o obchodních korporacích na mnoha místech. Jakkoliv důvodová zpráva naznačuje, že ve všech těchto situacích jde o právní jednání zdánlivá (sxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x x xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxa, v § 14 z. o. k. dokonce toliko dočasnou neúčinnost určitého ujednání.
Domníváme se, že výše uvedený závěr je obdobně použitelný i při výkladu § 85 odsxx x xxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxečnost
komanditní společnost
společnost s ručením omezeným
akciová společnost
družstvo
Typ procesu životního cyklu obchodní korpoxxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x
x xx xx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Klíčová slova:
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx
xxxxxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty