LIT220617CZ

JUD Znamená věta, že "k ujednáním společenské smlouvy, která zakazují nebo omezují převoditelnost nebo zastavení nebo možnost přechodu podílu, se po dobu, kdy je jednočlennou společností, nepřihlíží", dočasnou neúčinnost právního jednání, ke které soud .

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (1)
xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xobu, kdy je jednočlennou společností, nepřihlíží“, dočasnou neúčinnost právního jednání, ke které soud přihlédne z úřední povinnosti?
ODPOVĚĎ:
xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxzují nebo omezují převoditelnost nebo zastavení nebo možnost přechodu podílu, se po dobu, kdy je jednočlennou společností, nepřihlíží“, znamená dočxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx x určitému právnímu jednání nepřihlíží, upravuje občanský zákoník i zákon o obchodních korporacích na mnoha místech. Jakkoliv důvodová zpráva naznačxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxe. Např. v § 5 odst. 2 z. o. k. uvedený obrat vyjadřuje prekluzi práva, v § 14 z. o. k. dokonce toliko dočasnou neúčinnost určitého ujednání. … Nicméně bez zřxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxnnost, z příkazu zákonodárce nepřihlížet k němu plyne, že soud tak musí jsou-li splněny zákonem předepsané předpoklady učinit
ex officio
, bez ohledu nx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xeplatných právních jednání
.“
---------------
INFORMACE O DOKUMENTU
Typ obchodní
korporace
, pro kterou je příspěvek aplikovatelný:
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxo cyklu obchodní korporace:
existence
Vztah k ustanovení ZOK
§ xx xx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx:
neúčinnost
Pramen dokumentu:
Praktický manuál k ZOK
Autoři dokumentu:
Ivan
Chalupa
David
Reiterman
Zpět na text

Související dokumenty