LIT220595CZ

JUD Může se společník domáhat neplatnosti usnesení valné hromady i na základě protestu podaného jinou oprávněnou osobou?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (2)
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxx Nejvyššího soudu ze dne 10. října 2018, sp. zn. 27 Cdo 1499/2017, vyplývá, že se společník může domáhat neplatnosti usnesení valné hromady i na základě pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xxx neplatnosti valné hromady se může domáhat zásadně za stejných podmínek, za jakých tak mohl učinit převodce, tj. zpravidla toliko z důvodů, pro které byx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxdobné právní úpravě a.s. obsažené v § 424 odst. 1 ZOK.
---------------
INFORMACE O DOKUMENTU
Typ obchodní
korporace
, pro kterou je příspěvek xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x
x x92 ve znění od 14. 1. 2017
Související judikatura:
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
Klíčovx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx
Chalupa
David
Reiterman