LIT220568CZ

JUD Jsou k řízení o žalobě na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy (anebo okresní soudy)?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (1)
xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xanebo okresní soudy)?
ODPOVĚĎ:
Ano
Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2017, sp. zn. 27 Cdo 4163/2017, k právní úpravě účinné před 1. 1. 2014, xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxře jsou v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy podle § 9 odst. 2 písm. f) OSŘ, neboť jde o spor mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu a zárovxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x x xxxxxxxx xx xxx x xxxxní mezi obchodní korporací a bývalým členem jejího orgánu, a stejně tak je tato věcná příslušnost dána i v případě, že žalobu nepodává samotná obchodní
kxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxo společností o náhradu škody způsobené porušením povinnosti jednatele jednat s péčí řádného hospodáře je sporem mezi obchodní korporací a členem jejxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxé soudy [§ 9 odst. 2 písm. f) o. s. ř.]. Řečené platí bez ohledu na to, zda žalobu podává sama společnost s ručením omezeným či její insolvenční správkyně
.“
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxU
Typ obchodní
korporace
, pro kterou je příspěvek aplikovatelný:
veřejná obchodní společnost
komanditní společnost
společnost s ručxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x
x xx xx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související otázky v rámci Praktického manuálu k ZOK:
xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxy, péče řádné hospodáře, věcná příslušnost
Pramen dokumentu:
Praktický manuál k ZOK
Autoři dokumentu:
Ivan
Chalupa
David
Reitermxx