LIT220559CZ

JUD Musí být protest na valné hromadě podán až po přijetí usnesení valné hromady (anebo jej lze podat již před jeho přijetím)?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (1)
xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx Vrchního soudu v Praze ze dne 30. srpna 2018, sp. zn. 7 Cmo 201/2016, vztahujícího se k právní úpravě a.s., vyplývá, že protest nemusí být podán až po přijexx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx „
Námitku účastnice, že protesty proti usnesením přijatým valnou hromadou pod body 4) – 7) byly zástupcem navrhovatele podány již v rámci diskuse, nikoxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxly obsahu navrhovaných usnesení, o kterých valná hromada posléze jednala, a která i následně přijala. Z uvedených důvodů tak je navrhovatel dle ust. § 4xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx
xxxxx----------
INFORMACE O DOKUMENTU
Typ obchodní
korporace
, pro kterou je příspěvek aplikovatelný:
společnost s ručením omezeným
Typ pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x
x xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související otázky v rámci Praktického manuálu k ZOK:
Klíčová slova:
valná hromada, protest
Pramen dokumentu:
Praktický manuáx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx
xxxxxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty