LIT220529CZ

JUD Je třeba pochybení provozovatele poštovních služeb při doručování pozvánky na valnou hromadu přičítat svolavateli (anebo společníkovi)?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (2)
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxOVĚĎ:
Ano
Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2018, sp. zn. 27 Cdo 1725/2017, vyplývá, že pochybení provozovatele poštovních služeb při dorxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xozvánka společníku doručena z příčin ležících nikoliv na straně společnosti (svolavatelů), ale na straně (společností zvoleného) provozovatele poxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxi společnosti, která jej pro doručení zásilky obsahující pozvánku vybrala a jejímž je smluvním partnerem. Jinak řečeno, nespočívají-li důvody vadnéxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxečnosti (byť by šlo o pochybení nikoliv její, ale jí vybraného provozovatele poštovních služeb).
Ústavní stížnost proti výše uvedenému usnesení byxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxní
korporace
, pro kterou je příspěvek aplikovatelný:
společnost s ručením omezeným
Typ procesu životního cyklu obchodní korporace:
exisxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x
x xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související otázky v rámci Praktického manuálu k ZOKx
Klíčová sloxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx
xxxxxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx