LIT220528CZ

JUD Kdy je pozvánka společníkovi doručena, pokud mu je zasílána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (2)
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxho soudu ze dne 26. června 2018, sp. zn. 27 Cdo 1725/2017, vyplývá, že pokud je společníkovi pozvánka zasílána prostřednictvím provozovatele poštovníxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
x
xnem, kdy si společník může zásilku obsahující pozvánku – posuzováno objektivně – poprvé vyzvednout, pokud je společníkovi provozovatelem poštovnícx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxi provozovatelem poštovních služeb oznámeno, že zásilka je pro něj u tohoto provozovatele uložena a že si ji může vyzvednout.
Nejvyšší soud k tomu dosxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních služeb, dostane se do sféry dispozice společníka dnem, kdy je mu provozovatelem poštovních služeb předána, nebo – je-li společníku provozxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxprvé vyzvednout; „možnost vyzvednout“ si zásilku je přitom třeba posuzovat objektivně (srov. důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 5. 2012, sp. xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxtel neučinil, je třeba přičíst k jeho tíži a nemá žádný význam pro závěr, že pozvánka na valnou hromadu mu byla doručena, přičemž účinky doručení nastaly xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxo provozovatele uložena a že si ji může vyzvednout).
Ústavní stížnost proti výše uvedenému usnesení byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxatelný:
společnost s ručením omezeným
Typ procesu životního cyklu obchodní korporace:
existence
Vztah k ustanovení ZOK
§ xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související otázky v rámci Praktického manuálu k ZOK:
xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxentu:
Praktický manuál k ZOK
Autoři dokumentu:
Ivan
Chalupa
David
Reiterman