Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (3)
Judikatura (1)

LIT220517CZ JUD Má pro posouzení odpovědnosti člena orgánu s.r.o., a.s. nebo družstva rozhodujícího ve věci obchodního vedení význam skutečnost, že byl k určitému právnímu jednání udělen souhlas nejvyššího orgánu?

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx právnímu jednání udělen souhlas nejvyššího orgánu?
ODPOVĚĎ:
Ne
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2018, sp. zn. 29 Cdo 3325/2016, k práxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí udělen její valnou hromadou souhlas, význam.
Nejvyšší soud k tomu doslova uvedl: „
Ustanovení § 194 odst. 4
in fine
obch. zák. pak zapovídá, aby kdokoxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxé či prioritní dluhopisy (srov. § 160 obch. zák.), náleží rozhodnutí o tom, že společnost získá finanční prostředky na svůj provoz emisí dluhopisů, do pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xalné hromady, který by představenstvo muselo plnit, ale pouhým (stanovami předvídaným) vnitřním omezením představenstva při vydávání dluhopisů. Z xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxla bez významu, že o vydání dluhopisů rozhodla (též) valná hromada.
Z rozsudku též vyplývá, jak znělo odkazované ustanovení stanov: „
Podle bodu VIIxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xx xxvěry tohoto rozsudku jsou použitelné i při výkladu právní úpravy účinné od 1. 1. 2014, a že jsou použitelné nejen pro a.s., nýbrž i pro s.r.o. a družstvo.
xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxečenské smlouvě, nýbrž i na případy, kdy je udělení takového souhlasu stanoveno zákonem. Od těchto případů je pak třeba odlišovat ta rozhodnutí nejvyšxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxomady a.s. podle § 160 odst. 1 ObchZ, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; po 1. 1. 2014 podle § 286 odst. 1 ZOK).
---------------
INxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x
x xxx x xx xx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxící předpisy:
Související judikatura:
Souvixxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxx
člen statutárního orgánu, souhlas, nejvyšší orgán, obchodní vedení, odpovědnost
Pramen dokumentu:
Praktický manuál k ZOK
Autoři dokumxxxxx
x
xxxx
xxxxxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx