LIT220517CZ

JUD Má pro posouzení odpovědnosti člena orgánu s.r.o., a.s. nebo družstva rozhodujícího ve věci obchodního vedení význam skutečnost, že byl k určitému právnímu jednání udělen souhlas nejvyššího orgánu?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
Judikatura (1)
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx právnímu jednání udělen souhlas nejvyššího orgánu?
ODPOVĚĎ:
Ne
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2018, sp. zn. 29 Cdo 3325/2016 (R 88/xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxnímu jednání udělen její valnou hromadou souhlas, význam.
Nejvyšší soud k tomu doslova uvedl: „
Ustanovení § 194 odst. 4
in fine
obch. zák. pak zapovídxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vyměnitelné či prioritní dluhopisy (srov. § 160 obch. zák.), náleží rozhodnutí o tom, že společnost získá finanční prostředky na svůj provoz emisí dluxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxní pokynem valné hromady, který by představenstvo muselo plnit, ale pouhým (stanovami předvídaným) vnitřním omezením představenstva při vydávání dxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxpodáře, zcela bez významu, že o vydání dluhopisů rozhodla (též) valná hromada.
Z rozsudku (R 88/2019) též vyplývá, jak znělo odkazované ustanovení xxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx“.
Domníváme se, že závěry tohoto rozsudku (R 88/2019) jsou použitelné i při výkladu právní úpravy účinné od 1. 1. 2014, a že jsou použitelné nejen pro xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právnímu jednání stanoveno ve společenské smlouvě, nýbrž i na případy, kdy je udělení takového souhlasu stanoveno zákonem. Od těchto případů je pak třxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxku (R 88/2019) odkazované rozhodnutí valné hromady a.s. podle § 160 odst. 1 ObchZ, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; po 1. 1. 2014 podxx x xxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxt s ručením omezeným
akciová xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x
x xxx x xx xx xxxxx xx xxx xx xxx7
Související předpisy:
Související judikatura:
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
Klíčová slova:
člen statutárníxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx
xxxlupa
David
Reiterman