Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (2)

LIT220475CZ SYST Kde je obsažena obecná úprava likvidace obchodní korporace?

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx obchodní
korporace
, pro kterou je příspěvek aplikovatelný:
veřejná obchodní společnost
komanditní společnost
společnost s ručením omexxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x
x xx xx znění od 14. 1. 2017
Související předpisy:
Klíčová slova:
likvidace
Pramen dokumentu:
Praktický manuál k ZOK
Auxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx
xxxxxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx