Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (2)

LIT220475CZ SYST Kde je obsažena obecná úprava likvidace obchodní korporace?

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxKUMENTU
Typ obchodní
korporace
, pro kterou je příspěvek aplikovatelný:
veřejná obchodní společnost
komanditní společnost
společnoxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx ZOK
§ 94 ve znění od 14. 1. 2017
Související předpisy:
Klíčová slova:
likvidace
Pramen dokumentu:
Praktický mxxxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx
xxxxxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx