Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (6)

LIT220403CZ SYST Kde je vymezen "hrozící úpadek"?

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxorace
, pro kterou je příspěvek aplikovatelný:
veřejná obchodní společnost
komanditní společnost
společnost s ručením omezeným
akcixxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x
x xxx x xxx x xxx x xxxx x xxx ve znění od 14. 1. 2017
Související předpisy:
Související otázky v rámci Praktického manuálu k ZOK:
xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
Praktický manuál k ZOK
Autoři dokumentu:
Ivan
Chalupa
David
Reiterman