Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (2)

LIT220398CZ SYST Co jsou ve smyslu § 7 odst. 2 ZOK "údaje, které je povinna uvádět na svých obchodních listinách"?

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xx xxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxZ:
obchodní firma;
sídlo;
údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně oddílu a vložky (např. ve formátu „
zapsaná v obchodním rejstříku vedenxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx x
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxKUMENTU
Typ obchodní
korporace
, pro kterou je příspěvek aplikovatelný:
akciová společnost
Typ procesu životního cyklu obchodní korporacxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x
x x xx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx listina
Pramen dokumentu:
Praktický manuál k ZOK
Autoři dokumentu:
Ivan
Chalupa
xxxxx
xxxxxxxxx