LIT220388CZ

JUD Jak se postupuje z hlediska posuzování usnášeníschopnosti valné hromady, pokud s.r.o. nabyla svůj podíl, a tedy nevykonává s tímto podílem hlasovací práva ve smyslu § 149 odst. 2 ZOK?

§  ×
AA  
Viditelnost poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (1)
xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxcí práva ve smyslu § 149 odst. 2 ZOK?
ODPOVĚĎ:
Pokud s.r.o. nabyla svůj podíl, a tedy nevykonává s tímto podílem hlasovací práva ve smyslu § 149 odst. x xxxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xx. června 2015, sp. zn. 29 Cdo 649/2015 (R 21/2016), učinil závěr, že se v takovém případě od celkového počtu hlasů, kterými společníci na valné hromadě dixxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxní způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí se nepřihlíží k hlasům společníků, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo, tak, že od celkového počtx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxasům je pak posuzováno dosažení kvora pro usnášeníschopnost valné hromady
.“
To prakticky znamená, že pokud je např. v s.r.o. 100 hlasů připadajících xx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x druhý společník se valné hromady zúčastní, pak se takové valné hromady účastní společníci, kteří mají alespoň polovinu hlasů ve smyslu § 169 odst. 1 ZOK x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx hlasů) odečetly hlasy, s nimiž nemůže být vykonáváno hlasovací právo (tj. 50 hlasů) a jen ve vztahu ke zbývajícím hlasům (tj. 50 hlasům) bylo posuzováno xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxp obchodní
korporace
, pro kterou je příspěvek aplikovatelný:
společnost s ručením omezeným
Typ procesu životního cyklu obchodní korporace:
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x
x xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xlasovací právo
Pramen dokumentu:
Praktický manuál k ZOK
Autoři dokumentu:
Ivan
Chalupa
David
Reiterman
Zpět na text

Související dokumenty