LIT220357CZ

JUD Je předpokladem vydání opisu seznamu společníků úhrada nákladů s.r.o. s tím spojených ze strany společníka?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (1)
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx soudu v Praze ze dne 20. prosince 2017, sp. zn. 7 Cmo 171/2017, vyplývá, že předpokladem vydání opisu seznamu akcionářů je úhrada nákladů s tím spojených xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxáři bez zbytečného odkladu od doručení žádosti opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno (dále jen „opis seznamu“), je vázána nx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxti, 3) vyčíslení nákladů za opis seznamu společností a zaslání vyčíslené /požadované/ částky akcionáři (je – li samozřejmě tato úhrada společností poxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxpovídající povinnost společnosti této žádosti vyhovět, je určitým procesem skládajícím se z určitých kroků, které za sebou musí logicky následovat, x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xNFORMACE O DOKUMENTU
Typ obchodní
korporace
, pro kterou je příspěvek aplikovatelný:
společnost s ručením omezeným
Typ procesu životního cxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x
x xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Klíčová slova:
seznam společníků, opis
Pramen dokumentu:
Praktický manuál k Zxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx
xxxxxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty