LIT220355CZ

JUD Je nepřítomnost jednatele na valné hromadě s.r.o. vždy důvodem pro vyslovení neplatnosti jejího usnesení?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (1)
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxudu v Praze ze dne 27. září 2017, sp. zn. 14 Cmo 122/2016, vyplývá, že nepřítomnost člena představenstva nebo člena dozorčí rady na valné hromadě a.s. způxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se a.s. nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxčí rady nezpůsobila, posouzeno usnesení o odvolání člena představenstva a člena dozorčí rady.
Vrchní soud k tomu doslova uvedl:
„… nebylo by to automaxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxx007 - kdy v důsledku jejich nepřítomnosti na valné hromadě nebyla akcionářům podána vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládanxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxová situace však podle mínění odvolacího soudu v projednávané věci nenastala. Napadenými usneseními valné hromady jsou usnesení o odvolání Ing. J, PK x xxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xředstavenstvo bylo povinno podat případně vyžádané vysvětlení.
Tyto závěry jsou dle našeho názoru s ohledem na § 155 ZOK obdobně použitelné na řízexx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxpěvek aplikovatelný:
společnost s ručením omezeným
Typ procesu životního cyklu obchodní korporace:
existence
Vztah k ustanovení ZOK
x
x xxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
Klíčová slova:
usnesení, valná hromada, neplatnost
Pramen dokumentu:
Praktický mxxxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx
xxxxxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx