LIT220337CZ

JUD Může dojít k zániku podílu z důvodu na straně převodce v období po převodu vlastnického práva k němu, ale ještě před nastoupením právních účinků převodu vůči s.r.o. podle § 209 odst. 2 ZOK?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (3)
xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxdu vůči s.r.o. podle § 209 odst. 2 ZOK?
ODPOVĚĎ:
Ano
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30. ledna 2018, sp. zn. 29 Cdo 4215/2016 (R 38/2019), vyplývá, xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxK, může dojít k zániku družstevního podílu z důvodů na straně převodce (v posuzovaném případě v důsledku vyloučení převodce z družstva).
Nejvyšší soux x xxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xx14 vlastníkem podílu, členem družstva zůstal i nadále žalovaný. Je tomu tak proto, že smlouva o převodu ani oznámení o jejím uzavření nebyly družstvu doxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxem (ačkoli již byl družstevní podíl ve vlastnictví A. H.), a spolu se zánikem členství žalovaného v družstvu proto zanikl také družstevní podíl (k zánikx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 6. volební období, 2010–2013, s. 252). Lze tedy shrnout, že členství žalovaného v družstvu zaniklo jeho vxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xružstvu smlouva o převodu doručena, tedy dříve, než mohly vůči družstvu nastoupit účinky převodní smlouvy).
Tento závěr je dle našeho názoru obdobně použitelný při výkladu § 209 odst. 2 ZOK.
---------------