Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (6)
Judikatura (1)

LIT220323CZ JUD Musí být předmět podnikání spadající pod volnou živnost zapsán v obchodním rejstříku právě jen jako "výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona"?

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x až 3 živnostenského zákona“?
ODPOVĚĎ:
Ne
Z usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. dubna 2017, sp. zn. 7 Cmo 205/2016, vyplývá, že předmět podnikáxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxého zákona“. V posuzovaném případě byla tímto předmětem podnikání podle zakladatelského právního jednání „činnost účetních poradců, činnost organxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx zapisovaných údajů u obchodní společnosti CA C. P., spol. s r.o., a to konkrétně zápisu dovětku „v likvidaci“ u obchodní firmy podnikatele, výmazu zapsxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona … Z citované zákonné úpravy (účinné od 1. 7. 2008) nevyplývá, že by údaj o předmětu podnikání nxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxním živnostenského oprávnění a takto zapsán do obchodního rejstříku (viz výše podtržená formulace citovaného ustanovení); v posuzovaném případě texx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxzňuje, že živnostenský zákon - a to, jak označuje předměty podnikání, je zcela právně irelevantní, neboť podstatné je pouze to, jak jsou stanoveny z vůlx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxvahy, a tudíž je z hlediska soukromého práva lhostejné, jak označuje ty předměty podnikání, které si vymezili sami společníci ve společenské smlouvě cxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxu ze dne 14.6.1999 ve formě notářského zápisu sp.zn. NZ 135/99, N 172/99). Podstatné je pouze to, aby společnost získala a měla k předmětům podnikání, ktxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxtenské oprávnění), je -li zákonem vyžadováno.
"
---------------
INFORMACE O DOKUMENTU
Typ obchodní
korporace
, pro kterou je příspěvek aplxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x
x xx x xxx x 124, § 146, § 250, § 553 ve znění od 24. 1. 2017
Související judikatura:
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
Klíčová slova:
předmět podnikání, volná živnost, obchodní rejstřík
Pramen dokumentu:
Praktický manuál k ZOK
Autoři dokuxxxxxx
x
xxxx
xxxxxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx