Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (1)
Judikatura (1)

LIT220318CZ JUD Vylučují práva podle § 5 odst. 1 ZOK právo obchodní korporace na náhradu škody vzniklé z porušení zákazu konkurence v tom smyslu, že by se po uplynutí prekluzivní lhůty podle § 5 odst. 2 ZOK nemohla obchodní korporace práva na náhradu takové škody ..

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxekluzivní lhůty podle § 5 odst. 2 ZOK nemohla obchodní korporace práva na náhradu takové škody domáhat?
ODPOVĚĎ:
Ne
Z usnesení Nejvyššího soudu ze xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxkurence v tom smyslu, že by se po uplynutí prekluzivní lhůty podle § 5 odst. 2 ZOK nemohla obchodní
korporace
práva na náhradu takové škody domáhat, nevxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x
xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxodních korporacích). Ustanovení § 5 tohoto zákona v podstatě převzalo a upřesnilo předcházející právní úpravu zákazu konkurence podle obchodního záxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxího práva. U jednotlivých korporací pak tento zákon řeší jednotlivé případy, u společnosti s ručením omezením v ustanovení § 109 zákona (dříve § 136 obcxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxrence na vznik škody a povinnosti k její náhradě, jak se zřejmě snažil prosadit obviněný ve svém dovolání. Je však nutné připomenout, že oprávnění požadxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxo zákoníku, resp. § 5 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Jedná se pouze o právo, které může obchodní společnost (
korporace
) využít, či nikoli. Z toxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, a jestliže tak neučinila, nemůže „uvedený prospěch požadovat z titulu náhrady škody jako ušlý zisk, neboť toto právo podle § 65 odst. 3 věta první obchoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxkem“, ačkoli shodné pochybení napadenému rozsudku vytýkal
.“
---------------
INFORMACE O DOKUMENTU
Typ obchodní
korporace
, pro kterou je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x
§ 5 ve znění od 24. 1. 2017
Související judikatura:
Klíčová slova:
nxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx
xxxxxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx