LIT220201CZ

JUD Mohou společníci s.r.o., která se dosud nepodřídila ZOK jako celku, rozhodovat mimo valnou hromadu podle § 175 a násl. ZOK?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (2)
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxx
x xxxxxení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. března 2015, sp. zn. 7 Cmo 445/2014, vyplývá, že i společníci s.r.o. vzniklé před 1. 1. 2014 jsou oprávněni použít rozhxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxK. Důvodem je skutečnost, že úprava rozhodování mimo valnou hromadu nepředstavuje úpravu práv a povinností společníků ve smyslu § 777 odst. 4 ZOK, nýbrx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xx xxxx xxxx xxxx
xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxodování mimo valnou hromadu
per rollam
dle § 175 – 177 z.o.k. neupravuje primárně práva a povinnosti společníků, a není-li jeho použití vyloučeno v rámxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxiklých přede dnem 1.1.2014 nepodřídivších se podle § 777 odst. 5 zákonu o obchodních korporacích.
xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xodpisy měnit i společenskou smlouvu. K tomu viz zde.
---------------
INFORMACE O DOKUMENTU
Typ obchodní
korporace
, pro kterou je příspěvek xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x
x x77, § 175 ve znění od 14. 1. 2017
Související judikatura:
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xOK
Autoři dokumentu:
Ivan
xxxxxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx