LIT220200CZ

CHECK Jaké odchylky od zákonného režimu k.s., které je možno vtělit do společenské smlouvy, výslovně předpokládá ZOK?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxx xxxdpokládá následující odchylky od zákonného režimu k.s., které je možno vtělit do společenské smlouvy:
1
změna lhůty, ve které je třeba podat návrh nx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxrý je odlišný od okamžiku předání movité věci správci vkladů (§ 20 odst. 1 ZOK, § 29 ZOK),
3
způsob naložení s plody a užitky předmětů vkladů odlišný od záxxxx xx xx xxxxx x xxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxdílu na zisku odlišně od zákona (§ 34 odst. 2 ZOK),
6
určení pravidel pro stanovení, způsob vyplacení a splatnost vypořádacího podílu odlišných od zákxxx xx xx xxxxx xx x x x xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx x xxx x x xx xxst. 3 ZOK),
8
omezení jednatelského oprávnění komplementáře, který je statutárním orgánem k.s., které má pouze vnitřní účinky (§ 47 ZOK),
9
určení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xOK),
12
použití § 103 ZOK na komanditistu (§ 121 odst. 2 ZOK),
13
určení, že statutárním orgánem k.s. jsou pouze někteří z komplementářů, kteří splňxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xd § 125 odst. 2 ZOK (§ 125 odst. 2 ZOK),
15
způsob dělení zisku a ztráty k.s. mezi k.s. a komplementáře (§ 126 odst. 1 ZOK),
16
způsob dělení zisku a ztráty xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx x xxx xx spojení s § 126 odst. 3 ZOK),
18
určení, že se účast komanditisty v k.s. v případech podle § 128 odst. 1 ZOK neobnovuje (§ 128 odst. 1 ZOK), a
19
zavedení kxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx
21
vkladová povinnost komplementáře, příp. též lhůta, způsob a rozsah splnění (§ 119 ZOK ve spojení s § 100 ZOK), s tím, že
komanditista
má vždy vkladovxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xOK a ujednání o lhůtě pro splnění vkladové povinnosti komanditisty odchylné od § 121 odst. 1 ZOK může být ve společenské smlouvě upraveno odlišně od záxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx x x xxx xxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxjení s § 101 odst. 1 ZOK),
23
možnost vyloučení společníka při prodlení se splněním vkladové povinnosti (§ 119 ZOK ve spojení s § 101 odst. 2 ZOK),
24
vkxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx, s tím, že taková vkladová povinnost komanditisty může být stanovena podle § 121 odst. 2 ZOK,
25
způsob vypořádání povinnosti komplementáře prováděx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnosti komanditisty provádět práci nebo poskytovat služby, která není plněním vkladové povinnosti, může být stanoven podle § 121 odst. 2 ZOK,
26
neodxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx [§ 119 ZOK ve spojení s § 113 odst. 1 písm. a) ZOK],
29
připuštění dědění podílu společníka-fyzické osoby [§ 119 ZOK ve spojení s § 113 odst. 1 písm. c) ZOK]x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx
xx
xxxx xxx xxxxxné důvody zrušení k.s. [§ 119 ZOK ve spojení § 113 odst. 1 písm. j) ZOK],
32
dohoda o tom, že k.s. má trvat i nadále i bez společníka, jehož účast zanikla z důxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xx xxx xx x xx xxx xx xxx xxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxho společníka souhlasem některého z orgánů k.s. (§ 123 ZOK ve spojení s § 207 odst. 2 ZOK), a
34
pravidla ohledně převoditelnosti podílu komanditisty nx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxdní
korporace
, pro kterou je příspěvek aplikovatelný:
komanditní společnost
Typ procesu životního cyklu obchodní korporace:
xxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
Související otázky v rámci Praktického manuálu k ZOK:
xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx
xxxxxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxn