Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (20)

LIT220162CZ CHECK Jaké odchylky od zákonného režimu v.o.s., které je možno vtělit do společenské smlouvy, výslovně předpokládá ZOK?

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x ZOK předpokládá následující odchylky od zákonného režimu v.o.s., které je možno vtělit do společenské smlouvy:
1
změna lhůty, ve které je třeba podxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxsena, který je odlišný od okamžiku předání movité věci správci vkladů (§ 20 odst. 1 ZOK, § 29 ZOK),
3
způsob naložení s plody a užitky předmětů vkladů odlxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx
x
xxxxxx xxxxtnosti podílu na zisku odlišně od zákona (§ 34 odst. 2 ZOK),
6
určení pravidel pro stanovení, způsob vyplacení a splatnost vypořádacího podílu odlišnxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xx x x x xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx x xOK a § 38 odst. 3 ZOK),
8
omezení jednatelského oprávnění společníka, který je statutárním orgánem v.o.s., které má pouze vnitřní účinky (§ 47 ZOK),
9
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxst společníka, příp. též lhůtu, způsob a rozsah splnění (§ 100 ZOK),
13
ujednání o úroku z prodlení při prodlení se splacením peněžitého vkladu odchylxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxnost v podobě práce nebo služeb včetně ocenění práce nebo služeb nebo způsobu ocenění (§ 103 odst. 1 ZOK),
16
způsob vypořádání povinnosti společníka xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve věcech v.o.s. (§ 105 ZOK),
18
určení, že statutárním orgánem v.o.s. jsou pouze někteří společníci, kteří splňují požadavky stanovené v § 46 ZOK, nexx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxx x xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxnce odlišnou oproti zákonnému režimu (§ 109 odst. 2 ZOK),
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx
xx
připuštění dědění podílu společníka-fyzické osoby [§ 113 odst. 1 písm. c) ZOK],
24
připuštění přechodu podílu na právního nástupce společníka-práxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx
xx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx x
xx
xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxále i bez společníka, jehož účast zanikla z důvodů podle § 113 odst. 1 písm. a), c) až g), i) a j) ZOK (§ 113 odst. 2 věta druhá ZOK).
---------------
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xyklu obchodní korporace:
založení a vznik
existence
Vztah k ustanovení ZOK
§ 9, § 20, § 27, § 29, § 34, § xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k ZOK:
xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxa
Pramen dokumentu:
Praktický manuál k ZOK
Autoři dokumentu:
Ivan
Chalupa
David
Reiterman