LIT220123CZ

JUD Může být neplatnost usnesení valné hromady s.r.o. posuzována v jiném řízení (než v řízení podle § 191 ZOK) jako předběžná otázka?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (2)
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xx
x xsnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. dubna 2016, sp. zn. 29 Cdo 3899/2015 (R 59/2017), vyplývá, že pokud soud v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení vaxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxud si jeho neplatnost nemůže posoudit jako předběžnou otázku.
Nejvyšší soud k tomu doslova uvedl: „
Nevyslovil-li (dosud) soud neplatnost usnesení vxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx účinné do 31. prosince 2013 například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 1999, sp. zn. 1 Odon 101/97, uveřejněný pod č. 5/2000 Sbírky soudních rozhoxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtí (v řízení o jmenování opatrovníka) ve věci samé (§ 154 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 o. s. ř.)
.“
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxovatelný:
společnost s ručením omezeným
Typ procesu životního cyklu obchodní korporace:
existence
Vztah k ustanovení ZOK
§ 191, § 1xx xx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související otázky v rámci Praktického manuálu k ZOK:
xxxčová slova:
usnesení valné hromady s.r.o., předběžná otázka
Pramen dokumentu:
Praktický manuál k ZOK
Autoři dokumentu:
Ivan
Chalxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx