Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (7)
Judikatura (2)

LIT220083CZ JUD Jak definovat obchodní vedení a co do něj zejména spadá?

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx zn. 29 Odo 479/2003 (R 80/2005), k právní úpravě účinné před 1. 1. 2014, vyplývá, že obchodní vedení je definováno následovně: „
Obchodním vedením spolexxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxí o podnikatelských záměrech
.“
Tato definice je dle našeho názoru obdobně použitelná i v poměrech právní úpravy účinné od 1. 1. 2014.
Z usnesení Vrchnxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdní společnosti.
Vrchní soud v Praze k tomu doslova uvedl: „…
přitom však rozhodování o obchodních vedení do něhož spadá rozhodování o podpisu jednotlxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxíspěvek aplikovatelný:
veřejná obchodní společnost
komanditní společnost
společnost s ručením omezeným
akciová společnost
druxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x
x xxx x xxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxx xx xxxxx xd 14. 1. 2017
Související judikatura:
Související otázky v rámci Praktického manuálu k ZOK:
xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxaktický manuál k ZOK
Autoři dokumentu:
Ivan
Chalupa
David
Reiterman