LIT220083CZ

JUD Jak definovat obchodní vedení a co do něj zejména spadá?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (7)
Judikatura (3)
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx zn. 29 Odo 479/2003 (R 80/2005), k právní úpravě účinné před 1. 1. 2014, vyplývá, že obchodní vedení je definováno následovně: „
Obchodním vedením spolexxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxí o podnikatelských záměrech
.“
Tato definice je dle našeho názoru obdobně použitelná i v poměrech právní úpravy účinné od 1. 1. 2014.
Do obchodního vexxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx x018, sp. zn. 7 Cmo 227/2017, ve kterém je doslova uvedeno: „…
přitom však rozhodování o obchodních vedení do něhož spadá rozhodování o podpisu jednotlivxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxní změně, na základě které se stává zaměstnanec nadbytečným, jak vyplývá z usnesení Ústavního soudu ze dne 16. dubna 2019, sp. zn. III. ÚS 887/19, ve kterxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxch korporacích, spadá i řešení organizačních a pracovněprávních záležitostí - jednatel vedlejší účastnice tak k organizační změně, na základě níž se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxe
, pro kterou je příspěvek aplikovatelný:
veřejná obchodní společnost
komanditní společnost
společnost s ručením omezeným
akciová sxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x
x xxx x xxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxaktický manuál k ZOK
Autoři dokumentu:
Ivan
Chalupa
David
Reiterman