LIT220082CZ

JUD Může být peněžitý vklad při zvyšování základního kapitálu s.r.o. splacen složením hotovosti do pokladny s.r.o. (anebo jen připsáním na bankovní účet s.r.o.)?

§  ×
AA  
Viditelnost poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (1)
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxet s.r.o.)?
ODPOVĚĎ:
Ano
Z usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. března 2017, sp. zn. 8 Cmo 52/2017 vyplývá, že peněžitý vklad může být splaxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxx x xxxx xxxx xx xvyšování základního kapitálu přiměřeně nepoužijí.
Vrchní soud v Olomouci k tomu výslovně uvedl: „
Z toho odvolací soud dovozuje, že ustanovení § 23 odxxx x xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, že finanční prostředky určené ke zvýšení základního kapitálu společnosti se do dispozice takové společnosti mohou dostat i jinak, než bezhotovostnx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxporace
, pro kterou je příspěvek aplikovatelný:
společnost s ručením omezeným
Typ procesu životního cyklu obchodní korporace:
existence
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x
x xxx x xx xx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související otázky v rámci Praktického manuálu k ZOK:
xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxžitý vklad, zvýšení základního kapitálu
Pramen dokumentu:
Praktický manuál k ZOK
Autoři dokumentu:
Ivan
Chalupa
David
Reiterman