LIT220025CZ

JUD Musí být smlouva o převodu podílu nevtěleného do kmenového listu uzavřena ve formě s úředně ověřeným podpisem?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (2)
xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxnskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. ledna 2016, sp. zn. Cpjn 204/2015 (R 31/2016), bodu IV., vyplývá, že smlouva o převodu podxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxho soudu v odst. 22 a 23 stanoviska uvedlo: „
Zákon o obchodních korporacích přitom klade na smlouvu o převodu podílu nevtěleného do kmenového listu požaxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxodit, že jde o požadavek na formu smlouvy jako takové; opačný výklad, podle kterého se forma smlouvy o převodu podílu může lišit v závislosti na tom, zda mx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxvěru v usnesení ze dne 19. října 2017, sp. zn. 7 Cmo 31/2017, dodal, že úřední ověření podpisů je podmínkou platnosti takové smlouvy o převodu podílu s tímx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx doslova uvedl: „K uznání podpisů na uvedené smlouvě jejími účastníky za vlastní došlo až dne 6. 8. 2015, tj. jejich podpisy na smlouvě byly tohoto dne úřexxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xbchodního kolegia Nejvyššího soudu Cpjn 204/2015, ze dne 13. ledna 2016).“
---------------