32009R0976

provádí směrnici 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (5)
Vztah
... další položky
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxžby
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx této směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Směrnice 2007/2/ES stanoví obecná pravidla pro zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxech, pro které byla v souladu s uvedenou směrnicí vytvořena metadata.
(2) V zájmu zajištění slučitelnosti a využitelnosti těchto služeb na úrovni Spxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx x III směrnice 2007/2/ES.
(3) V zájmu zajištění toho, aby orgány veřejné správy a třetí strany měly technickou možnost propojit své soubory prostorovxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 22 směrnice 2007/2/ES,
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Předmět
Tímtx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxuvisející s dostupností těchto služeb pro orgány veřejné správy členských států a pro třetí strany podle článku 12 uvedené směrnice.
Článek 2
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxce:
1) "počáteční provozní způsobilost" (Initial operating capability) se rozumí schopnost síťové služby zajišťovat plnou funkčnost bez zaručexx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
2) "výkonností" (Performance) se rozumí minimální úroveň, při které se cíl považuje za dosažený a která představuje rychlost, jakou lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxbezpečovaných se zaručenou výkonností;
4) "dostupností" (Availability) se rozumí pravděpodobnost, že síťová služba je dostupná;
5) "dobou odexxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxrvice request) se rozumí jeden požadavek na jednu operaci síťové služby INSPIRE;
7) "INSPIRE prvkem metadat" (INSPIRE Metadata Element) se rozumí pxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx INSPIRE prvků metadat zdrojů ve vyhledávací službě;
9) "přirozeným jazykem" (Natural language) se rozumí jazyk, kterým lidé hovoří, píší nebo běžnx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx výmaz nebo aktualizaci metadat těchto zdrojů v cílové vyhledávací službě;
11) "vrstvou" (Layer) se rozumí základní jednotka geografické informacxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxadu s požadavky na kvalitu služeb podle přílohy I.
Každý druh síťových služeb musí být kromě toho v souladu:
a) pokud jde o vyhledávací služby, se spexxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xřílohy III.
Článek 4
Přístup k síťovým službám
1. Nejpozději 9. května 2011 musí členské státy poskytovat vyhledávací a prohlížecí služxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxto nařízením.
Článek 5
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx
člen Komise
--------------
Pozn. ASPI: Text dokumentu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPDF
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.