32008R1126

přijímá některé mezinárodní účetní standardy

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (109)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (10)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxpského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002
(Text s významem pro EHP)
Úřední věstník L 320 , 29/11/2008 S. 0001 - 0481
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxce 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů [1], a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Nařízení (xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxré začíná dnem 1. ledna 2005 nebo později, za určitých podmínek sestavily své konsolidované účetní závěrky v souladu s mezinárodními účetními standarxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xčetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 [2], byly přijaty některé mezinárodní standardy a výklady, kterx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxctví (EFRAG) Komise změnila uvedené nařízení s cílem zahrnout všechny standardy Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB) a všechny výklady Výborx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxandardu IAS 39 (spojeného s účtováním a oceňováním finančních nástrojů), z něhož byly omezené části vynechány.
(3) Různé mezinárodní standardy bylx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxnství. Z důvodů zjednodušení právních předpisů Společenství týkajících se účetních standardů je v zájmu srozumitelnosti a průhlednosti vhodné začlxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxoto mělo být zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.
(5) Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro účexxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxadu s přílohou tohoto nařízení.
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxzení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxumentu včetně příloh naleznete ve formátu pdf na webové adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:04xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.