31975L0035

oblast působnosti směrnice 64/221/EHS se rozšiřuje

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (9)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (29)
... další položky
Články a jiné dokumenty (25)
... další položky
xxxxxxxx xxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví, rozšiřuje na státnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxDA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na čl. 56 odst. 2 a článek 235 této smloxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx],
vzhledem k tomu, že směrnice 64/221/EHS [3] stanoví koordinaci zvláštních opatření týkající se pohybu a pobytu cizinců, která byla přijata z důvxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu;
vzhledem k tomu, že by se směrnice 64/221/EHS xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxšníky členských států a jejich rodinné příslušníky, kteří požívají právo zůstat na území členského státu na základě směrnice 75/34/EHS.
Článek 2
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxleně o nich uvědomí Komisi.
Článek 3
Tato směrnice je určena členským státům.
V Bruselu dne 17. prosince 1974.
Za Radu
předseda
M. Durafoxx
xxx xxx xxxxx xx x xxx xxx xx xxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx xx x xxxx xxx xxx xxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xx x xxxto čísle Úředního věstníku.
--------------------------------------------------
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.