31964L0225

odstranění omezení svobody usazování a volného pohybu služeb

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (2)
Vztah
... další položky
xxxxxxxx
xxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
RADA EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na čl. 54 odst. 2 a člx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xa Obecný program pro odstranění omezení volného pohybu služeb (2), a zejména na hlavu V C tohoto programu,
s ohledem na návrh Komise,
s ohledem na stanoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxchny oblasti zajištění musí být bez rozdílu liberalizovány do konce roku 1963, pokud jde o svobodu usazování a volný pohyb služeb;
vzhledem k tomu, že zxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xak zajištěním, na které by se tedy měla vztahovat opatření provádějící tuto směrnici, pokud jde o část jejich činnosti, která se týká zajištění a retrocxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxmi osobami, které jsou státními příslušníky členských států, pouze s výhradou podmínek uvedených v článku 58, a je-li to nezbytné, podmínky skutečné a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxvolení, které není požadováno od domácích společností pro výkon určité hospodářské činnosti, k tomu, aby se na ni tyto předpisy vztahovaly; že toto rovxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxením podle právních předpisů členského státu, podle kterých byly založeny, aby uváděly výši upsaného základního kapitálu v obchodních dokladech, ktxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x hlavě I obecných programů pro odstranění omezení svobody usazování a volného pohybu služeb, omezení uvedená v hlavě III těchto obecných programů, ktexx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxstatně výdělečně činných v oblasti zajištění a retrocese, které spadají skupiny ex 630 přílohy I Obecného programu pro odstranění omezení svobody usaxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxnnosti, která se týká zajištění a retrocese.
Článek 3
Článek 1 se vztahuje zejména na omezení vycházející z níže uvedených ustanovení:
(a) pokud jdx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx1, podle kterých je spolkový ministr hospodářství zmocněn stanovit podle vlastního uvážení pro cizí státní příslušníky podmínky pro vstup do pojišťoxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xx xxxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxch musí zahraniční společnosti získat předem povolení,
— v Belgickém království
Arreté royal č. 62 ze dne 16. listopadu 1939 a Arreté ministériel ze dxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx x. února 1939, pozměněné zákonem ze dne 8. října 1940, které vyžadují držení carte d’identité de commerçant;
2. čl. 2 odst. 2 zákona ze dne 15. února 1917 pxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx x x1 zákona ze dne 2. června 1962 (Mémorial A č. 31 ze dne 19. června 1962);
b) pokud jde o volný pohyb služeb:
— ve Francouzské republice
Zákon ze dne 15. únoxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxx
xx xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo podniků určité země, se kterými nesmí být uzavřena smlouva o zajištění nebo retrocesi na jakékoliv riziko týkající se osoby, majetku nebo odpovědxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx. b) bodu 1;
3. čl. 2 odst. 1, který stanoví, že jméno osoby uvedené v tomto článku musí být předáno ministrovi financí ke schválení,
— v Italské republicx
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xřevod rizik ze zajištění a z retrocese na určité zahraniční podniky, které nemají na italském území právní zastoupení.
Článek 4
Členské státy uvedox x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxto směrnice je určena členským státům.
x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxx
xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.