31972D0279

o zřízení Stálého výboru pro zemědělskou statistiku

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (2)
Vztah
... další položky
xxxxxxxxxx xxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,
s ohledem na návrh rozhodnutí předložený Komisí,
vzhledem k tomu, že za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxty a Komisí; že k uskutečňování této spolupráce je třeba zřídit výbor, který by vykonával funkce uložené těmito předpisy;
vzhledem k tomu, že je žádouxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xro zemědělskou statistiku (dále jen "výbor") složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.
Článek 2
Výbor vykonává úkoxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xakékoli otázky v oblasti působnosti těchto předpisů, které mu přednese jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost některého členského xxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.