31972L0194

oblast působnosti směrnice ze dne 25. února 1964 se rozšiřuje

§  ×
AA  
Viditelnost poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (9)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (31)
... další položky
Články a jiné dokumenty (25)
... další položky
xxxxxxxx xxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a veřejného zdraví, rozšiřuje na pracxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 49 a čl. 56 odst. 2 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise,
s ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxa 1964 [1] stanovila koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxho státu poté, co zde byli zaměstnáni [2], stanovilo podmínky pro výkon tohoto práva;
vzhledem k tomu, že směrnice ze dne 25. února 1964 by se nadále mělx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxáštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti veřexxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě nařízení (EHS) č. 1251/70.
Článek 2
Členské státy uvedou v účinnost opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí do šesti měsícx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xx Radu
předseda
M. Mart
[1] Úř. věst. 56, 4.4.1964, s. 850/64.
[2] Úř. věst. L 142, 30.6.1970 s. 24.
--------------------------------------xxxxxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.