22 Cdo 651/2018

Nezbytná cesta (o. z.)

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (8)
xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxíka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobkyně E. S., zastoupené Mgr. Karlem Klimešem, advokátem se sídlem v Ostravě - Přívoze, Macharova 302/13, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxene, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 305/2015, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 9. 2017, č. j. 56 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx. 2016, č. j. 23 C 305/2015-139, se ruší a věc se vrací Okresnímu soudu v Ostravě k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Okresní soud v Ostravě rozsudkem ze dne 2xx xxx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxlním území H., obce O., vedené u Katastrálního úřadu pro M. kraj, katastrální pracoviště O., na LV č., přes pozemky parc. č. a, vše způsob využití zahradax x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxnu č. 1613-42/2009, vyhotoveného Z. H. - 3GEOME3, který je nedílnou součástí rozsudku, a rozhodl o nákladech řízení.
K odvolání žalobkyně Krajský soux x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxlacího řízení.
Žalobkyně je vlastnicí pozemku parc. č. 90/15 v k. ú. H., obec O. - zahrada. Přístup na pozemek měla dříve zajištěn z titulu bezúplatného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx těsné blízkosti ji začalo rušit; marně se snažila s žalobkyní dohodnout na zrušení věcného břemene cesty a zřízení jiného, vedoucího po mlátové cestě, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxo břemene cesty, váznoucího na pozemku parc. č.; v průběhu řízení mimo jiné uvedla, že na svých pozemcích vybudovala mlátovou cestu, kterou E. S. od březxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx Okresní soud v Ostravě zrušil rozsudkem ze dne 14. 2. 2013, č. j. 80 C 101/2010-179, za náhradu 18 000 Kč. Důvodem bylo, že (tehdy žalobkyně, nyní žalovanáx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx E. S. fakticky od jara 2011 jako přístupovou cestu na pozemek parc. č. užívala. E. S. se zrušením věcného břemene po celé řízení nesouhlasila, nepovažovxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tak smlouva uzavřena nebyla, ačkoliv manželé P., používající též mlátovou cestu, ji s R. S. uzavřeli. Proti rozhodnutí okresního soudu o zrušení služexxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxsti cesty ve prospěch jejího pozemku parc. přes pozemky žalované parc. č., a. Uvedla, že žalovaná po výmazu zrušeného věcného břemene v katastru nemovixxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxelů A. a R. B., ale to jen když jsou přítomni, a dále přes zalesněný pozemek parc. č. V průběhu řízení dále uvedla, že používá k přístupu také pozemek J. D., pxxxx xxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxační smlouvy o užívání části svých nemovitostí (mlátové cesta) za úplatu 1 200 Kč ročně; ten žalobkyně nepřijala, neboť obsahoval ujednání o 8 denní výpxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxvaná neakceptovala. Nyní žalobkyně chodí na zahradu přes pozemky dalších osob a dále přes les.
Odvolací soud považoval za správný závěr soudu prvního xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle § 1032 odst. 1 písm. c) o. z. povolit, neboť o ni žádá jen z důvodu pohodlnějšího spojení.
Správně také – podle odvolacího soudu - soud prvního stupxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxbila sama z hrubé nedbalosti, ne-li úmyslně. Neakceptovala totiž návrh na uzavření smlouvy o užívání mlátové cesty na pozemcích žalované. Přitom částxx xxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xez udání důvodů měla být poskytnuta oběma stranám a vycházela patrně z dlouhodobě konfliktních vztahů účastnic.
Proti rozsudku odvolacího soudu podxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxšena dovolacím soudem. Dále uvádí, že uplatňuje důvod nesprávného právního posouzení odvolacím soudem podle § 241 odst. 1 o. s. ř.
Přípustnost dovoláxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxosti žadatele o povolení nezbytné cesty podle § 1032 odst. 1 písm. b) o. z. a pohodlnějšího spojení jako důvod pro odepření povolení nezbytné cesty podlx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx bylo zrušeno soudem, tedy jednáním či zaviněním žalobkyně. Z rozhodnutí soudu vyplývá, že přístup měla mít zajištěn po nové komunikaci, kterou byla mlxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xrušení věcného břemene a zřízení náhradního věcného břemene po mlátové cestě, nelze to považovat za hrubou nedbalost, nebyla to její povinnost. Ostatxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xouze uzavření dohody o užívání svých pozemků za úplatu a neakceptovala návrh žalobkyně na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene cesty. K odmítnutx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxi zřízený jako věcné břemeno. Dovolatelka zdůrazňuje, že její odmítavý postoj ke zřízení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxuvy, když obsahovala možnost výpovědi do osmi dnů bez udání důvodu. Kromě toho Nejvyšší soud uvedl v usnesení ze dne 7. 7. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4205/2014, žx x xxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxována jako služebnost, a to s ohledem na právní jistotu žadatele o nezbytnou cestu, která by byla zpochybněna zejména v případě změny vlastníka pozemkux xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxo spojení. Nemá objektivně přístup ani příjezd bezplatně zajištěn, ačkoliv tak tomu bylo po 20 let před zrušením věcného břemene. Otázkou je, zda přijaxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxou trpět. Zdůrazňuje, že lesním porostem je možná pouze chůze, nikoli příjezd, který původní věcné břemeno zajišťovalo. Soudy však přístup a příjezd nxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xožný jiný příjezd než po mlátové cestě na pozemcích žalované.
Dovolatelka navrhla, aby dovolací soud změnil rozsudek odvolacího soudu tak, že zřídí sxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xx xxx xxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxustné podle § 237 o. s. ř., že je uplatněn dovolací důvod, uvedený v § 241a odst. 1 o. s. ř. a že jsou splněny i další náležitosti dovolání a podmínky dovolacxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“ (§ 1032 odst. 1 písm. b) o. z., i „pohodlnějšího spojení“ § 1032 odst. 1 písm. c) o. z. se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacíhx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako zahrada. Poté, co žalovaná zřídila na pozemku rodinný dům, změnily se místní poměry tak, že užívání původní cesty k průchodu žalovanou značně omezxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xůvodního věcného břemene a o zřízení věcného břemene vedoucího přes novou cestu; zatímco další osoby, které původní cestu též užívaly, tomuto návrhu vxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxé pro změnu poměrů, spočívající ve výstavbě nového domu i nové cesty; okresní soud žalobě vyhověl s tím, že změna poměrů nastala po stavbě nového domu a (nxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xalobkyně), která jí v užívání cesty nebrání. Avšak poté, co rozsudek nabyl právní moci, žalovaná mlátovou cestu pro žalobkyni uzavřela.
Žalobkyně poxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxx x xx z. vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxodu nezbytné cesty, b) způsobil-li si nedostatek přístupu z hrubé nedbalosti či úmyslně ten, kdo o nezbytnou cestu žádá, nebo c) žádá-li se nezbytná cesxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xi zrušení práva jen rámcově a dává široký prostor pro úvahu soudu, přičemž v hraničních případech jsou dány skutečnosti umožňující s jistou mírou přesvxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2010, sp. zn. 22 Cdo 2595/2008); dovolací soud by pak úvahy soudů rozhodujících v nalézacím řízení xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxsí odpovídat požadavku zjevné přiměřenosti, například i při posouzení podmínky dostatečného spojení nemovité věci žadatele s veřejnou cestou či tohxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxividuálně dané. Proto je třeba závěr o obecném přesahu judikatury do poměrů jiné než dovolacím soudem řešené věci velmi pečlivě zvažovat (rozsudek Nejxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxí nejde o problematiku v judikatuře neřešenou; byla sice řešena spíše obecně, dosažené závěry lze vztáhnout i na projednávanou věc. Z usnesení Nejvyššxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx povolení nezbytné cesty je takové závadné jednání (aktivní konání či nečinnost), z něhož lze usoudit na zavinění žadatele ve formě úmyslu (přímého či nxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xice je nedbalé, ale nejde o nedbalost hrubou, a není tudíž takové jednání na překážku povolení nezbytné cesty, lze okolnosti tohoto jednání promítnout xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx úvahy zejména 1. v situacích, kdy vlastník nemovité věci měl k nemovité věci zajištěno spojení na veřejnou cestu, o které následně hrubě nedbalým či úmyxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxcích, kdy osoba nabývá nemovitou věc, aniž by k ní měla zajištěno spojení veřejnou cestou, a její jednání lze považovat za hrubě nedbalé či úmyslné. Tato xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxh sporů mezi účastnicemi, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxné služebnost cesty, kterou soud zrušil až později pro změnu poměrů (§ 151p odst. 2 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.). Toto odmítnutí není možno klasxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xesty svědčila (a soud ji zrušil až později). Dovolací soud nepopírá, že po zřízení domu na pozemku žalované došlo ke změně poměrů, podmínky pro zrušení sxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxyvodil z něj však správné závěry. V uvedeném rozhodnutí se uvádí: „Vlastník pozemku zatíženého věcným břemenem průchodu a průjezdu je tedy oprávněn poxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxožní dosažení účelu věcného břemene a výkon tohoto práva ani podstatně neztíží. Nic proto nebrání tomu, aby se vlastník pozemku ve vztahu k osobě oprávnxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxla účel věcného břemene“. Proto po změně poměrů v důsledku zřízení domu a nové cesty se žalovaná – pro neochotu žalobkyně - měla domáhat určení, že žalobkxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxhou rozsudku. Jinak řečeno: Žalovaná měla (za splnění podmínek uvedených v citovaném rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 2941/2004) právo na to, aby žalobkyně vyxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxe žalovaná odmítla uzavřít novou smlouvu o zřízení věcného břemene cesty vedoucí přes mlátovou cestu, jednala sice z hlediska dobrých sousedských vztxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxadní věcné břemeno zrušeno nebude.
Nedbalým jednáním nebylo ani odmítnutí uzavření obligační smlouvy mezi účastnicemi, která měla žalobkyni založxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxtník pozemku přecházení souseda přes pozemek jen trpí, nebo mu udělí prostý souhlas, který může být kdykoliv odvolán (tzv. výprosa), nelze dovodit, že xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtupu, který by vlastník pozemku mohl kdykoliv znemožnit tím, že by souhlas odvolal (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2011, sp. zn. 22 Cdo 2854/201xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xa základě smlouvy umožňující výpověď bez udání důvodů a s výpovědní lhůtou, která je tak krátká, že oprávněný je objektivně v nejistém postavení a uzavřxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxení nezbytné cesty.
Jestliže tak žalobkyně odmítla uzavřít smlouvu o umožnění přístupu na její zahradu, obsahující klausuli o osmidenní výpovědní lxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xdvolacího soudu spočívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxčně 1 200 Kč, rozhodně nebyl nepřiměřený. Pokud jde o právní formu práva cesty, dovolatelka právem poukazuje na judikaturu, ze které vyplývá, že by mělo xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xesty.
K přístupu nyní užívanému žalobkyní a k vymezení „pohodlnějšího spojení“:
Soudy zamítly žalobu i proto, že měly za to, že přístup má žalobkyně zxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxelé přítomni, a průchod lesem je namáhavý a krkolomný. Její návrh na ohledání nyní využívané přístupové cesty soudy zamítly s tím, že skutkový stav byl dxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xřes les pěšky, což je asi 500 metrů“ (výpověď J. D.), že žalobkyně má sice možnost se na svůj pozemek dostat, ale „je tam nebezpečí, aby neuklouzla a nezlomxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxěný přístup a o zřízení práva cesty žádá jen kvůli pohodlnějšímu přístupu. Odvolací soud k tomu dodal, že otázku, zda jde o pohodlnější spojení, „je třebx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxud jde o správnou úvahu; odvolací soud na ni však navázal závěrem, že věc nelze hodnotit „z hlediska subjektivního, tj. s ohledem na věk a zdravotní stav žxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx lidé ve středním věku a fyzicky zachovalí, ale i senioři se zdravotními problémy, které stáří přináší, lidé zdravotně postižení a na druhé straně také rxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxdnutí soudu nebylo v rozporu s dobrými mravy. V této souvislosti dovolací soud v rozsudku ze dne 23. 8. 2017, sp. zn. 22 Cdo 1976/2017, vyslovil:
„V posuzxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxlobce nepostrádá spojení s veřejnou cestou tak, jak je to v místě obvyklé. Stávající spojení je sice nepohodlné, vyžadující určité úsilí, nicméně postxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxení nedovoluje nemovitost užívat a tvrdil, že manželka je po operaci a pohybuje se pouze o francouzských holích. Odvolací soud, aniž by se touto námitkox xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx. V případě úvahy o zřízení věcného břemene však může být výrazně zhoršená pohyblivost manželky žalobce (za předpokladu, že nebude jen krátkodobá), ktxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxných pozemků by to objektivně nijak nepřitížilo, věcné břemeno v určitém rozsahu zřídit. Nejvyšší soud poznamenává, že nezbytnou cestu lze povolit i s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxyklé potřeby spojení. V této části je tak rozhodnutí odvolacího soudu předčasné a spočívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a žaloba na zřízení nezbytné cesty tak míří jen k dosažení pohodlnějšího spojení, je na úvaze soudu; není tomu tak, že by existence jakéhokoliv přístupu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxhdy, je-li zjevně nepřiměřená.
V projednávané věci je úvaha o tom, že nelze přihlédnout k věku a zdravotnímu stavu žalobkyně zjevně nepřiměřená a je i v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx x xx xx xx
xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx že žalobkyně má zajištěn příchod přes pozemky třetích osob; tam jde totiž o výprosu, jejíž existence není důvodem k zamítnutí žaloby (rozsudek Nejvyššxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxy odmítly provést navržený důkaz ohledáním míst, které žalobkyně užívá k přístupu s tím, že skutkový stav byl dostatečně zjištěn jinak. Tak by tomu bylo x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxvat kvalitou nyní používané „cesty“, ovšem jen pokud bude zjištěno, že se k ní žalobkyně může dostat i, aniž by šla na základě výprosy přes pozemky jiných xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxný souhlas těchto osob). Dále: Dovolací soud, vázán dovoláním a jeho obsahem, se nemohl zabývat námitkami žalované (i některých svědků) ohledně obav z xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxm obsahu služebnosti a v krajním případě i jejím zřízením jako služebnosti osobní (posledně uvedená možnost bude sice zcela neobvyklá, nicméně zákon jx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxt; vzhledem k tomu, že důvody, pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, platí i pro rozhodnutí soudu prvního stupně, zrušil dovolací soud i txxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxa navrhovala, neboť nelze vyloučit potřebu dalšího dokazování (např. ohledáním cesty, resp. ke stanovení úplaty za povolení nezbytné cesty), které sx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxx.
předseda senátu