21 Cdo 5506/2017

Přípustnost dovolání

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
Judikatura (4)
xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxežílka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph. D., v právní věci žalobkyně P. M. T. 2001, s. r. o. se sídlem v Uherském Hradišti, Mařaticích, Okružní č. 618, IČO 60720xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx x xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxalem Březovjákem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Školní č. 3362/11, o určení neúčinnosti právních jednání, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradištx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxkto:
Dovolání žalobkyně se odmítá.
Stručnéodůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočkx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx že v projednávané věci není dán důvod pro přerušení řízení podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř.] je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovoxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxdle kterého v řízení o určení neúčinnosti právního jednání, k němuž došlo v době počínaje dnem 1. 1. 2014, není dán důvod pro přerušení řízení podle ustanxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxd) probíhajícího jiného soudního řízení, a že tedy závěr přijatý v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2285/2000, se - s ohledem na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxní otázka byla posouzena jinak.
Ani za situace, kdy žalobkyně ve svém dovolání zpochybňuje právní závěr dovolacího soudu uvedený v usnesení Nejvyššíxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x nové právní úpravě zcela stejná jako v případě ustanovení § 42a předchozího občanského zákoníku“ a že „ustanovení § 593 NOZ je pouze druhou možností poxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xřípadě zvolila možnost podání obou žalob současně s návrhem na přerušení řízení o neúčinnost právního jednání dlužníka a „za daného stavu bylo tedy nutxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xe dne 20. 1. 2017, sp. zn. 21 Cdo 3914/2016, cokoliv měnit.
Ostatně žalobkyně přehlíží, že ani podle dřívější právní úpravy odpůrčí žaloby podle ustanoxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xebyla pohledávka věřitele za dlužníkem ještě vymahatelná a že se věřitel domáhal přiznání této pohledávky v jiném řízení (například u soudu),
obligatxxxx
x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxmo jiné - vyplývá, že při úvaze, zda řízení má být podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř. přerušeno, je třeba vždy přihlédnout ke konkrétním okolnxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxho soudu ze dne 22. 6. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2285/2000, který byl uveřejněn pod č. 12/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jehož závěry se však – jax xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx 1 věty první o. s. ř. odmítl.
Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vznikxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 12. dubna 2018
JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu