Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (1)

5 Cmo 676/98 Žaloba a ústavní právo se domáhat svého nároku u soudu

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxální újmy, jež měla být protistraně vyvolaným řízením způsobena.
Z odůvodnění.
Navrhovatel se domáhá na odpůrci zaplacení Kč 2 235,- s úrokem 17% za xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx Kč 1 803,- návrh zamítl a přiznal odpůrci náhradu nákladů řízení.
Proti vyhovujícímu výroku se odvolal odpůrce a domáhá se úplného zamítnutí návrhu. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xředžalobní, jednak po zahájení řízení, které vyčísluje minimálně ve výši žalobního zůstatku uplatňovaného navrhovatelem, které si proti návrhu zapxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxolacím řízení k názoru, že navrhovateli uplatněné právo svědčí.
Proti celému uplatněnému nároku namítá nadto odpůrce započtení své pohledávky, ktxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxto újmu vyčísluje si nejméně ve výši uplatněného nároku. K tomu je nutno konstatovat, že podle Listiny základních práv a svobod, jež je součástí ústavníxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxu. Navrhovatel zde nečiní nic jiného, než využívá tohoto svého ústavního oprávnění a bez ohledu na to, že navrhovatel byl v tomto řízení úspěšný, nelze zxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za nemateriální újmu, a to ani v případě, že by skutečně prokazatelně protistrana uplatnění práva u soudu jako strast pociťovala. Za výkon svých ústavnxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx rozsudek v rozsahu, ve kterém bylo návrhu vyhověno, podle § 219 OSŘ potvrzen.

Předpisy ČR