RK20121CZ

veřejný seznam

§  ×
AA  
Viditelnost poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx vymezit jako způsob evidence zachycující a poskytující určité rozhodné informace (jako informace pravdivé) nezbytné pro bezpečné nakládání s evidoxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxoho neomlouvá),
- přednost zapsaného práva před právem nezapsaným (platí pro věcné právo k cizí věci),
- ochrana veřejné víry.
Veřejným seznamem jx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxh známek (pozor, starší legislativa používá termíny seznam a rejstřík promiscue). Veřejným seznamem naopak není Rejstřík zástavních práv, neboť nesxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxrmace o osobách (např. obchodní rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík spolků apod.). Vedle veřejných seznamů a veřejných rejstříků existují i další vxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx netýká.
Zařazení dle systematiky zákona:
věcná práva
Související klíčová hesla:
dobrá víra ...
věc ...
Další rejstříkové pojmy podle novx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxou právní úpravu:
Vazba na jiná související ustanovení:
xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxých seznamů jako veřejně přístupných evidencí o právech k věcem. Dílčí úpravy obsahovaly různé sektorové zákony.
Pojmy původního právního stavux
xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty