Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (8)

RK20001CZ dispozitivnost zákona

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxpozitivních a kogentních norem je zvolena generální klauzule, čímž se primárně sleduje přístup současného občanského zákoníku, volí se ale konkrétnxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxk,
- právo týkající se postavení osob,
- právo na ochranu osobnosti.
K výslovnému zákazu kodex používá buď slova "zakazuje se", anebo stanoví důslexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxých osob si zvláštní poznámku zaslouží kategorie "právo týkající se postavení osob", tedy kategorie statusová. Do ní se řadí ta pravidla, která se týkaxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xromady není statusovou otázkou).
Výjimkou z výše podaného obecného vymezení je část třetí občanského zákoníku (úprava věcných práv a dědického právxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xakázána (budou se posuzovat dle obecných pravidel), ale aby měly účinky i vůči třetím osobám, musí to výslovně připustit zákon.
Dílčí širší výjimky z oxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xepřihlíží;
- nájem bytu nebo domu: nepřihlíží se ke smluvním ujednáním, která zkracují zákonná práva nájemce;
- obchodní zastoupení: nepřihlíží se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x neprospěch zákazníka.
Zařazení dle systematiky zákona:
předmět úpravy a její základní zásady
Související klíčová hesla:
nájem obydlí ...
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxy:
dispozitivnost
dobré mravy
kogentnost
postavení osob
Nové pojmy:
veřejný pořádek
Pojmy, xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
Vazba na jiná související ustanovení:
Autoři:
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Of Counsel PRK Partners ..x
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxva
Občanský zákoník stanovil, že se osoby mohou odchýlit od zákona, jestliže to zákon výslovně nezakazoval nebo kogentnost nevyplývala z povahy usxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxit.
Obě řešení byla vadná. První odkazuje k povaze ustanovení, což je značně vágní pojem bez jakéhokoliv hodnotového obsahu a v praxi se ukázalo, že byl xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xcož se odráželo na častých novelizacích výčtového ustanovení).
Pojmy původního právního stavu:
autonomie vůle
dispozitivnost
kogentnost
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx