RK20122CZ

dobrá víra v zapsaný stav ve veřejném seznamu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx):
Od 1. ledna 2015 bude zavedena zásada materiální publicity. Nedostatek titulu (jeho neschopnost vést k převodu práva) nahradí údaje zapsané ve veřxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxní publicity veřejných seznamů je právě vyloučení potřeby šetření skutečného právního stavu a z toho plynoucí nejistoty. Kdo dobrou víru nabyvatele rxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxím stavem a stavem zapsaným v katastru nemovitostí, jsou následující:
- k nabytí práva došlo na základě právního jednání,
- k nabytí došlo za úplatu,
- xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxtru nemovitostí
rozhodující je obsah vlastních zápisů (výjimkou je pouze případ, v němž zápis přímo odkazuje na obsah listiny - např. na přesné stanovxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xvěrovaný zajišťuje zástavním právem, je toto zástavní právo zřízeno za úplatu, kterou lze spatřovat ve výši úroků (bez zástavy by byly vyšší, nebo by vůxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx ...
veřejný seznam ...
Další rejstříkové pojmy podle nové právní úpravy:
veřejná víra
Nové pojmy:
Pojmy, které se opouštějí:
Vazba nx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxi:
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Of Counsel PRK Partners ...
JUDr. Petr Bezouška Ph.D., Of Counsel PRK Partners xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve veřejném seznamu chráněn jen omezeně (§ 11 z. č. 265/1992 Sb.). Nabyl-li v dobré víře, stal se toliko oprávněným držitelem s možností věc vydržet.
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty