RK20069CZ

forma právního jednání

§  ×
AA  
Viditelnost poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx x zásadě nemění. Novinkou je ustanovení o spolehlivosti záznamů údajů o právních jednáních v elektronickém systému - pokud se tyto záznamy provádějí syxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxržiště, počítat mezi ně lze i jednoduchou databázi spravovanou třeba v excelu.
Pravidlo obsahuje dvě vyvratitelné právní domněnky. První požaduje px xxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xruhá právní domněnka. Byl-li totiž záznam pořízen při provozu závodu a dovolává-li se jej druhá strana ke svému prospěchu, platí vyvratitelná domněnkx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxi
Související klíčová hesla:
neplatnost pro nedostatky formy ...
právní jednání ...
změna právního jednání ...
Další rejstříkové pojmy podxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
Vazba na jiná související ustanovení:
Autoři:
Prof. xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx PRK Partners ...
*
Původní právní úprava
Soukromé právo vycházelo ze zásady bezformálnosti. Právní úkon šlo učinit xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxouštějí:
Vazba na původní právní úpravu:
Zpět na text

Související dokumenty